?

Log in

No account? Create an account
 
 
18 January 2012 @ 11:29 am
Cesty odvahy  
Svět je nespravedlivý.
Odvážná Julie sebrala veškerou svoji rozhodnost a neohroženost a TU větu vyřkla...
Nebylo jí to nic platné.
"Twillight menu již není!" zněla odpověď.
Asi jsme nebyly jediné, kdo toužil po baterce, kterou by bylo možno nasvítit si stěnu erbem Cullenů...
 
 
 
lunkvillunkvil on January 18th, 2012 10:40 am (UTC)
Svět je tak nespravedlivý... Ale zkus obvolat ostatní kina, jestli třeba náhodou někde nezůstaly:o)
jema_klubjema_klub on January 18th, 2012 10:42 am (UTC)
Éééé...
Tuhle formu projevení odvahy přenechám někomu jinému ;o) Radši ;o)
arengil: prehankaarengil on January 23rd, 2012 07:46 pm (UTC)
V hospodě? A co to bylo? Ne! Nechci to vědět...